Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viawalkmen walkmen
1468 681d
Reposted fromsoftboi softboi viakittiesmama kittiesmama
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakittiesmama kittiesmama
4168 af23 500
Reposted fromhrafn hrafn viasouxie souxie
0447 4f22 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakatalama katalama
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viakatalama katalama
2504 7388
Reposted fromkarahippie karahippie viadestroyed destroyed
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
1837 a2b3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viadestroyed destroyed
3164 d9e0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapffft pffft
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapffft pffft
6436 0b69 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
9414 ee1b 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viamhsa mhsa
5973 660c 500
Reposted fromkelu kelu viamhsa mhsa
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nieważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nieważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem, "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viamhsa mhsa
1150 70f2 500
Świetlicki
Reposted fromhrafn hrafn viamhsa mhsa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viaiblameyou iblameyou
0484 d7f9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...